Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2020

Ayumi
17:57
1197 9281
Ayumi
17:54
Jednym z kłamstw tego świata jest to, że jeśli będziesz dobry dla ludzi, oni odwdzięczą się tym samym. To bzdura. Są tacy, którzy czerpią przyjemność z rujnowania innych. Jednak niezależnie od tego, jak zgniłe serca spotykasz, warto być miłym nie po to, aby ktoś ci się odwdzięczał, ale po to by pokazać światu, że człowieczeństwo jednak istnieje.
— - Anna Dymna.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vialavie lavie
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
Ayumi
17:53
5792 d6b9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialavie lavie
Ayumi
17:53
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.
— Mariusz Szczygieł
Ayumi
17:52
1396 bdf5 500
Reposted frompiehus piehus viapiehus piehus
Ayumi
17:51
9671 d25e 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viapiehus piehus
Ayumi
17:50
Ayumi
17:48
6638 f11a
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamaybeyou maybeyou
Ayumi
17:47
1901 1d1b 500
Reposted fromyolo28 yolo28 vianiskowo niskowo
Ayumi
17:46
4637 3394
Ayumi
17:46
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaSenyia Senyia
Ayumi
17:45
 Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piekny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów
— J.W. Goethe
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway
Ayumi
17:45
2365 0153 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaSenyia Senyia
Ayumi
17:45
4908 2da3 500
Reposted frombazgrolka bazgrolka viaSenyia Senyia
Ayumi
17:44
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Ayumi
17:43
9983 b877 500
Reposted frombazgrolka bazgrolka viafreeway freeway
Ayumi
17:39
Just can not
Ayumi
17:38
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaazazel azazel
Ayumi
17:38
2799 4511 500
Reposted fromZircon Zircon
Ayumi
17:37
Lepiej nic nie czuć. Bo potem nikt i nic nie wyrwie ci serca, nie zdepcze go i nie wyrzuci jak zużytej chusteczki. Dlatego trzymaj się tego i nie daj sobie wmówić, że istnieją takie rzeczy jak miłość, wierność i oddanie. Bo nie istnieją. A jeśli ktoś tak twierdzi, to kłamie. Tylko po to, aby cię wykorzystać i zranić.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...