Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

Ayumi
18:25
2220 b6c3 500
Reposted fromfungi fungi viathor7o thor7o
Ayumi
18:23
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
Ayumi
18:23
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Ks. Jan Twardowski
Reposted fromstercum stercum viascorpix scorpix
Ayumi
18:23
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viascorpix scorpix
Ayumi
18:22
Ayumi
18:21
1894 5860 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viascorpix scorpix
Ayumi
18:21
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viascorpix scorpix
Ayumi
18:20
Budzisz się z nożem wbitym w serce po rękojeść i żyjesz.
Reposted fromlittledarling littledarling viascorpix scorpix
18:20
3010 15f0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viawiks wiks
Ayumi
18:19
0949 8015
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
Ayumi
18:18

Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: 

„Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” 

Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.

https://volantification.pl/2016/10/09/jak-masz-miec-byle-jakie-oparcie-to-lepiej-oprzyj-sie-o-sciane
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
Ayumi
18:15
Ayumi
18:11
Ayumi
18:11
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, zanim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Ayumi
18:10
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viascorpix scorpix
Ayumi
18:09
Ayumi
18:07
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viagregorczykm gregorczykm
Ayumi
18:07
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viagregorczykm gregorczykm
18:07
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
Ayumi
18:06
9241 4a51 500
Reposted fromelles elles viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl