Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

Ayumi
18:24
7416 4f35 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaKerisha Kerisha
Ayumi
18:22
9931 5f27
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaweruskowa weruskowa
Ayumi
18:21
Ayumi
18:21
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia
Ayumi
18:18
Campfire
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viascorpix scorpix
Ayumi
18:16
1874 dd27 500
Bunny
Reposted fromMalikor Malikor viascorpix scorpix
Ayumi
18:13
5066 1ae8 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viaadhara adhara
Ayumi
18:11
8862 74e4 500
Ayumi
18:11
0416 4cf7 500
Reposted fromZircon Zircon viadancingwithaghost dancingwithaghost
Ayumi
18:10
[...] Była wreszcie spełnioną kobietą. Znalazła ukochanego, a z nim, brakującą cząstkę własnego życia.
— Uziel Mora
Ayumi
18:09
6379 61d9 500
Ayumi
18:09
1651 35c6
Ayumi
18:08
Obecność to w tych czasach najlepsze, co można dostać od drugiego człowieka.
Ayumi
18:07
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viaCannonball Cannonball
Ayumi
18:06
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viagregorczykm gregorczykm
Ayumi
18:05
1265 0674
Reposted fromtwice twice viatobecontinued tobecontinued
Ayumi
18:05
3365 835d 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
Ayumi
18:03
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Ayumi
18:03
9798 ddb2 500
Reposted fromisilme isilme viatobecontinued tobecontinued
Ayumi
18:01
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl