Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

Ayumi
16:38
Ayumi
16:37
Ayumi
16:37
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
Ayumi
16:36
1277 0258 500

December 27 2017

Ayumi
18:49

Gdybym tylko wiedziała, gdybym tylko miała choćby okruszek pewności, że ty chcesz, że ty będziesz.
Że czasem rozmawiasz ze mną i przytulasz mnie
w myślach. Gdybym dostała jakiś znak, że czekasz
i doczekać się nie możesz. Gdyby ktoś, może ty, albo ptak latający pod niebem, który jest jedyną rzeczą, jaką mamy wspólną, powiedział mi, że wyobrażasz sobie i układasz w głowie co moglibyśmy znowu i na nowo. 
Gdybyś ułożył do mnie tylko jedno słowo: j e s t e m, odpowiedziałabym jak echo. 

— zapominanie.soup.io / moje własne listy do m.
Reposted fromzapominanie zapominanie viaazazel azazel
18:48
8255 eaad 500
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
Ayumi
18:47
1874 dd27 500
Bunny
Reposted fromMalikor Malikor viaasylopath asylopath
18:46
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
Reposted fromkostuchna kostuchna viaasylopath asylopath
Ayumi
18:46
Ona kocha go bardziej niż on kiedykolwiek będzie wiedział. On kocha ją bardziej niż kiedykolwiek to okaże.
— Kurt Cobain
18:46
2602 e536
Reposted fromclitoris clitoris viaasylopath asylopath
Ayumi
18:46
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
18:44
Ayumi
18:41
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles
Reposted fromchangecolour changecolour viaazazel azazel
Ayumi
18:40
9036 2338
Reposted frompszemek pszemek viaazazel azazel
Ayumi
18:38
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viagriber griber
Ayumi
18:37
Mam w sobie uczucia, których nie chcę mieć.
— Margaret - Nie chce
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
Ayumi
18:34
18:34
3684 69e6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahersmile hersmile
Ayumi
18:32
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy
Ayumi
18:31
1043 dc7b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl