Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

Ayumi
16:06
7340 659f 500
Reposted fromSardion Sardion viaanuszka anuszka
Ayumi
16:02
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Ayumi
16:00
Chodzi o to, że kiedy pozostaje na zewnątrz- wszystko gra, a jeśli wracam do środka- jest ze mną źle, sypię się.
— Chester [*]
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
Ayumi
15:57
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajethra jethra
Ayumi
15:57
2288 3adb
Reposted fromposzum poszum viajethra jethra
15:56
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viagregorczykm gregorczykm
Ayumi
15:55
Ayumi
15:54
0224 eb3e 500
Reposted fromzorza zorza vianailini nailini
Ayumi
15:53
4004 d9d8
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viazucha zucha
Ayumi
15:52
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viahope24 hope24
Ayumi
15:52
Ayumi
15:51
Ayumi
15:50

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid vianiskowo niskowo
Ayumi
15:50
Ayumi
15:49
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories vianiskowo niskowo
Ayumi
15:49
7459 3fae
Reposted fromhellocoldworld hellocoldworld vianiskowo niskowo
Ayumi
15:48
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viagregorczykm gregorczykm
Ayumi
15:47
7276 acda
Ayumi
15:46
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
Ayumi
15:46
Postaram ci się zaufać, bo razem możemy być wyjątkowi, a bez siebie zwyczajni.
— Meredith Grey, sez. IV, odc. 17
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaesperantoo esperantoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl