Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

Ayumi
10:03
8590 064b
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahope24 hope24
Ayumi
10:01
1552 d8f6 500
I just finally want a dining table and a shelf in the living room
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaFate46 Fate46
Ayumi
09:59
1745 c43d
Reposted fromnyaako nyaako viaIriss Iriss
Ayumi
09:57
Reposted frombluuu bluuu viatobecontinued tobecontinued
Ayumi
09:56
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viatobecontinued tobecontinued
09:55
0257 2fd7
Reposted fromnosmile nosmile viakentoquer kentoquer
Ayumi
09:55
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
Ayumi
09:54
8169 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianailini nailini
Ayumi
09:54
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianailini nailini
Ayumi
09:53
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Ayumi
09:52
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viakrybus krybus
Ayumi
09:50
0852 0788
Reposted fromscorpix scorpix viaanuszka anuszka
Ayumi
09:49
0763 df1a
Reposted fromscorpix scorpix viaasylopath asylopath
Ayumi
09:48
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaasylopath asylopath

August 03 2017

Ayumi
09:14
1496 b9c1 500
Reposted byblaueslichtanuszkaasylopathmetafnordlevunecosetteLogHiMaInsomniaNervosamietta-worldazazelcelmaifrumosshitsuriBloodEveLiumshitsuriLaCamisaNegraPorannyanuszkaLuukkanamiablnitroventdraiamonroewiecznamonroeczosnkowasyrenabadalenasadnessdoveshitsuribananananaKciukWzupie
Ayumi
09:13
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaEllaElla EllaElla
Ayumi
09:11
9428 d2f3 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaazazel azazel
Ayumi
09:11
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaazazel azazel
Ayumi
09:11
Ja też się boję. Boję się dni, które nadejdą. Że nie wytrzymam już tego, bo nie mam tego najważniejszego. Że coś przeminęło z wiatrem.
— Federico Moccia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
Ayumi
09:10
0765 01a3 500
cień.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl