Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

Ayumi
08:47
Trzeba tworzyć sobie własną przestrzeń - taką, w której jest spokój i dużo książek.
— "Myśl to forma odczuwania. Susan Sontag w rozmowie z Jonathanem Cottem"
Reposted fromciarka ciarka viaalliwantisyou alliwantisyou
Ayumi
08:47
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaalliwantisyou alliwantisyou
Ayumi
08:46
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromwaflova waflova viapozakontrola pozakontrola
08:44
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viapozakontrola pozakontrola
08:43
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
Ayumi
08:42
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viaKabotan Kabotan
Ayumi
08:39
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viaunicornsforever unicornsforever
Ayumi
08:39
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
Ayumi
08:37
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viawiks wiks
Ayumi
08:37
Reposted fromFlau Flau viawiks wiks
Ayumi
08:37
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viawiks wiks
Ayumi
08:37
5939 c053
Reposted frombanitka banitka viawiks wiks
Ayumi
08:35
9792 3d16 500
pamiętaj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
Ayumi
08:34

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viaclerii clerii
Ayumi
08:33
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaclerii clerii
Ayumi
08:33
Reposted frombluuu bluuu viaclerii clerii
Ayumi
08:32
Nieprawda, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. Nie trzeba wiele, żeby przywołać dawne strachy i zmory. Gdyby nawet trwały w ukryciu, zepchnięte na samo dno, to przecież gniją gdzieś tam, na spodzie, i zatruwają duszę, zawsze pozostawiając jakiś ślad - w twarzy, w ruchach, w spojrzeniu - tworzą bariery psychiczne, kompleksy. Nie pomoże wódka, nie pomoże szarpanie się w skrajnościach, od usprawiedliwiania do potępiania.
— Lucjan Nowakowski – Mummi
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaclerii clerii
Ayumi
08:32
Ayumi
08:31
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie ? Pierwszy lub kolejny raz ? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski – "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaclerii clerii
08:31
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl