Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Ayumi
06:58
5636 7a1c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaasylopath asylopath
Ayumi
06:57
A jednak przy każdej niepewności tkwi odrobina nadziei, z której nie potrafisz zrezygnować.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaEllaElla EllaElla
Ayumi
06:56
Ayumi
06:56
Twardowski <3 
Reposted frombanitka banitka viaMezame Mezame
Ayumi
06:54
3051 ee54 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapamieciodlegle pamieciodlegle
Ayumi
06:53
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaoutofmyhead outofmyhead
Ayumi
06:52
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Ayumi
06:51
Reposted fromRocamadour Rocamadour viamagolek22 magolek22
Ayumi
06:51
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaoutofmyhead outofmyhead
Ayumi
06:50
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viamagolek22 magolek22
Ayumi
06:49
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Ayumi
06:49
0790 13a6
Reposted fromframboise framboise viaoutofmyhead outofmyhead
Ayumi
06:48
2896 2240
Reposted frompoppyseed poppyseed viajoannna joannna
Ayumi
06:48
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
Ayumi
06:47
5217 d3cf 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viamagolek22 magolek22
Ayumi
06:47
Reposted fromheima heima viamagolek22 magolek22
06:46
8419 4d34 500
Reposted fromvesania vesania viamagolek22 magolek22
Ayumi
06:45
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
Ayumi
06:45
Ayumi
06:44
3782 cbe5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl