Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

09:47
4298 71a5

janabettercallsaulhiddles:

Our King of Westeros ❤️

Reposted fromladysansastark ladysansastark viaasylopath asylopath
Ayumi
09:46
4404 a822
Reposted fromalsh alsh viajethra jethra
Ayumi
09:45
0841 ba57
Reposted frombeatkazz beatkazz viajethra jethra
Ayumi
09:45
Reposted frombluuu bluuu viajethra jethra
Ayumi
09:44
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaitemize itemize
Ayumi
09:44
4295 fb46
Reposted frompesy pesy viaitemize itemize

June 08 2017

Ayumi
11:36
8904 6c8d 500
Reposted byparradiseepoolunhope24cziczilaparisienne
Ayumi
11:35
Uciekam w piosenki, odszukaj mnie tu.
— Piotr Rogucki
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viastarryeyed starryeyed
Ayumi
11:34
9454 b958
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
Ayumi
11:33
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
Ayumi
11:33
2825 83a5
Reposted fromstarryeyed starryeyed
Ayumi
11:32
1839 33f5
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamyszkaminnie myszkaminnie
Ayumi
11:30
Żyjemy dwoma życiami. Tym, które widzą inni. I tym, w którym jesteśmy sami
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaselsey selsey
11:27
5646 b59d
Reposted fromfreakish freakish viaatramentovva atramentovva
Ayumi
11:26
Jestem szczęśliwa, kiedy jestem. Kiedy chcę ryczeć, to ryczę. Życie nie jest cacy. Dookoła nie latają kolorowe ptaszki i różowe baloniki, a ja nie wyglądam jak top modelka wyjęta z żurnala. Kurwa mać, życie potrafi spuścić wpierdol i dobrze o tym wiesz, więc nie zawsze muszę cieszyć japę.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromimpulsivee impulsivee
11:26
2539 a432 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaMaryiczary Maryiczary
Ayumi
11:23
Reposted fromoll oll viajethra jethra
Ayumi
11:22
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko - "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die vianiskowo niskowo
Ayumi
11:22
Kiedy los nam nie sprzyja, w głębi serca wszyscy jesteśmy egoistami i wszyscy wznosimy te same modły: tylko nie ja, tylko nie ja, jeszcze nie teraz.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Ayumi
11:22
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl