Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

Ayumi
09:30
Śmiech to zdolność człowieka do obrony przed światem, przed sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Ayumi
09:30
6681 18f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasylopath asylopath
Ayumi
09:29
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid vianiskowo niskowo
Ayumi
09:29
3825 4618 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vianiskowo niskowo
Ayumi
09:28
- Więc wierzysz w drugą szansę? - Zagryzam usta.
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę - dodaje.
— Stephanie Perkins ,,Lola i chłopak z sąsiedztwa"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
09:28
5258 7fbc 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianiskowo niskowo
Ayumi
09:27
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo
Ayumi
09:27
Reposted fromfitvet fitvet vianiskowo niskowo
Ayumi
09:25
0036 a790
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viatouchthesky touchthesky
Ayumi
09:24
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viatouchthesky touchthesky
09:23
8508 46f5
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaSkydelan Skydelan
Ayumi
09:23
Nasze twarze stały się polem walki. Nie wolno nam się starzeć, okazywać zmęczenia ani zmieniać pod wpływem przeżyć. Mamy być jednolicie piękne, zawsze młode i podobne do siebie niczym lalki z taśmy produkcyjnej.
— Paulina Młynarska - Lustro Odc 1 s. 1
Reposted frometernia eternia viaSkydelan Skydelan
09:23
7495 27ad 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viapozakontrola pozakontrola
Ayumi
09:22
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSkydelan Skydelan
Ayumi
09:22
  I nie chcę już niepokoju w głowie.
— Nie Chcę Już
Reposted fromIriss Iriss viaSkydelan Skydelan
09:22
5763 93cc
Reposted fromclitoris clitoris viaSkydelan Skydelan
Ayumi
09:22
Wiedziała, że nic się przed nim nie ukryje. I doceniała to. Od lat pragnęła czegoś podobnego, kogoś, kto będzie w niej tak zakochany, że zechce znać jej myśli, studiować reakcje.
— Sierra Cartwright - "Boss"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
Ayumi
09:21
Ayumi
09:21
9491 7bd6
Ayumi
09:20
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl