Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

17:01
Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy.
— Stanisław Lem (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
Ayumi
16:54
6876 b7db
...
Ayumi
16:53
3870 6839
kafka.
Reposted fromrol rol viatobecontinued tobecontinued
Ayumi
16:52
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaweruskowa weruskowa
Ayumi
16:50
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaasylopath asylopath
Ayumi
16:50
0227 53e2
16:49
5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaweruskowa weruskowa
Ayumi
16:48
8752 2167 500
przed prawdą nie uciekniesz.
Ayumi
16:45
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viamyszkaminnie myszkaminnie
Ayumi
16:45

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
Ayumi
16:44
5444 e476 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustaperson justaperson
Ayumi
16:44
Jeżeli On nie jest dla mnie, to kto jest?
— no kto?
Reposted frombesideyou besideyou viaAinsworthCass AinsworthCass
16:44
9930 f201
Reposted fromdivi divi viajustaperson justaperson
Ayumi
16:42
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— N. Belcik
Ayumi
16:41
9639 ea06
Ayumi
16:41
Ayumi
16:39
9996 e311 500
Pozdrawiamy wszystkie Ślązaczki. ;-)
Ayumi
16:39
9169 f2d2
Reposted fromn3ml n3ml viadancingwithaghost dancingwithaghost
Ayumi
16:38
0635 7202
Reposted fromzciach zciach viadancingwithaghost dancingwithaghost
Ayumi
16:38
Oby w nowym roku bylo Ci dobrze
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viamidnightpalace midnightpalace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl