Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2015

Ayumi
17:39
3233 3aae 500
Reposted fromiga-xvl iga-xvl viazupowicze zupowicze
Ayumi
17:38
Ayumi
17:37
Książki to także świat, i to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
Ayumi
17:35
Wydaje mi się jednak, że na przestrzeni wieków mimo „rozlicznych wynalazków” bilans szczęścia nie ulega zmianie, bo jeśli w jakiejś dziedzinie wiedzie nam się lepiej, to w innej jest zaraz gorzej.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
Ayumi
17:32
4011 d776
Reposted byLoVciurozalkamorelightjchigo
Ayumi
17:31
1857 2af8
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatbtf tbtf
Ayumi
17:29
Ayumi
17:28
Idź i uśmiechaj się. Na przekór. Na co dzień. Na zdrowie. 
— zawsze
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaSkydelan Skydelan
Ayumi
17:26
To słuszność idei może nas doprowadzić do sukcesu, a nie liczba jej wyznawców. 
— profesor Lupin
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
Ayumi
17:26

rodneykong:

holy shit can you even see how fucking adorable this is im smiling so hard rn

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viakarr4mba karr4mba
Ayumi
17:25
4693 a624
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viakarr4mba karr4mba
17:25
8842 2281 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakarr4mba karr4mba
Ayumi
17:25
1349 8fec 500
ch.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakarr4mba karr4mba
Ayumi
17:24
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakarr4mba karr4mba
Ayumi
17:23
5296 b20a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarr4mba karr4mba
Ayumi
17:23
Jeśli kochasz, zaangażuj się.
— Ed Sheeran
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viakarr4mba karr4mba
Ayumi
17:23
  parenting 
Reposted fromapatia apatia viaLoVciu LoVciu
Ayumi
17:22
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
Reposted frommaandarynka maandarynka vianiskowo niskowo
Ayumi
17:20
6440 2c3a
Reposted fromNicinic Nicinic viaadalineye adalineye
Ayumi
17:19
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu. 
— Stephen Chbosky – Charlie
Reposted fromrefuge refuge viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl