Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

Ayumi
10:32
Podaruj tym, których kochasz skrzydła, aby mogli latać, korzenie aby wracali i powody, aby zostali.
— Dalajlama
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
Ayumi
10:31
10:26
Ayumi
10:25
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viablaxkseoul blaxkseoul
Ayumi
10:25
7569 b13b 500
Reposted fromMrsEuterpe MrsEuterpe viasumire sumire
10:22
7441 1be1
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viablaxkseoul blaxkseoul
Ayumi
10:21
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Ayumi
10:18
1738 4f67
Reposted fromnyaako nyaako vialevune levune
Ayumi
10:16
Czekała mnie walka. Starcie z tym, co leżało uśpione w mojej duszy.
— Remigiusz Mróz – Czarna Madonna
Reposted fromnyaako nyaako viaSenyia Senyia
Ayumi
10:16
1755 e3ac 500
Ayumi
10:12
Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
Ayumi
10:11
7379 7c67
10:11
3684 69e6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajustaperson justaperson
Ayumi
10:11
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viabadgal badgal
10:09

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaalliwantisyou alliwantisyou
Ayumi
10:07
0807 02dd
Reposted fromscorpix scorpix viajoannna joannna
Ayumi
10:06
0828 e792
Reposted fromscorpix scorpix viajoannna joannna
Ayumi
10:06
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaCannonball Cannonball
Ayumi
10:06
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOlsonek Olsonek
Ayumi
10:05
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaOlsonek Olsonek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl